Kasteel Huys Ter Horst

De ruïne van kasteel Huys ter Horst en zijn omgeving is voor de gemeenschap een belangrijk landmark en levert, door haar aanwezigheid en historie, een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Horst.
De lopende consolidatie/restauratie nadert, dank zij de inzet van onze vrijwilligers, medio 2015 zijn voltooiïng. Momenteel lopen er twee initiatieven om het gebruik van kasteel Huys ter Horst en zijn omgeving te optimaliseren.

1. Activeren gebruik ruïne na gereedkomen “Uitvoeringsplan Hoofdburcht”, dit plan beoogt een deels opgebouwde hoofdburcht waardoor een ommuurd binnenplein ontstaat waar men weer het idee van een kasteelplein ervaart.
2. Het ontwikkelen van een toekomstverkenning/voorstudie van het totale kasteelgebied, voorburcht, voormalige tuin en kasteelboerderij.Voor nadere toelichting: Info@kasteelhuysterhorst.nl

Geactualiseerd: 29 november 2016