Foto's en beschrijving

 


Huys ter Horst, met voorburcht, ingangspoort en uitkijktoren.Brug en hekwerk
oostzijde in opbouw. Zomer 2009

 

Plattegrond van het Huis ter Horst


1. ophaalbruggen
2. inrijpoort van het kasteel
3. donjon (oudste gedeelte)
4. waterput
5. vuurplaatsen, schoorsteen, oven
6. afvoer van de keuken
7. toren:
onder: garderobe
boven: schilderijenkabinet van Willem Vincent van Wittenhorst
8. bordes
9. gevangenis
10. kapel
11. binnenplein
12. knechtenkamer
13. brouwhuis
14. stallen
15. koetshuis
16. binnenplaats van de voorburcht
17. inrijpoort van de voorburcht
18. tiendschuur
19. Hof ter Binnen
20. inrijpoort Hof ter Binnen (deel van gerestaureerde voorzijde poort,
nu markant punt bij kasteelru´ne)
21. schans
 

 


Westzijde


Zuid-oostzijde


Oostzijde


Zuidwest


Zuidzijde


De poort van het "Hof ter Binnen"

 

Links:

Verhalen van Leerlingen bij het project: "Kasteel"

Open monumentendag 1995: Symposium Huys ter Horst, een toekomst voor een ru´ne?

De kasteelru´ne van Ter Horst door M. Flokstra