Presentatie

De Horster kasteelru´ne, wat willen we ermee?
Visie Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst

Klik hier voor een Powerpoint presentatie van het projectplan

 


Een tekening, volgens Steffens in 1803 door "Fransche geometers" gemaakt, geeft een goed beeld van de toenmalige situatie rond het Huys ter Horst
 

 


1. In de tijd van "Florken van der Horst" was het kasteel van Horst een vijfhoekige muur van mergelblokken.

2. Het "Huys ter Horst" in de tijd van Jacob van Mirlaer.

3. Het "Huys ter Horst" met voorburcht en hof ter binnen

4. Het kasteel van Horst nadat het omstreeks 1580 weer hersteld was

5. Huys ter Horst zoals tekenaar Jan de Beijer dit in 1738 aantrof

6. Huidige situatie 2009

 

 
de noortsijde naer de binnenplein
de westsijde naer de binnenplein

vijftien voeten lengte

de noortsijde van buyten
de westsijde van buyten

Bouwtekening C. Verhoff, 1661

 


Bouwtekening C. Verhoff, 1661


 


Huys ter Horst, bouwtekening rond 1660, zuidgevel


Huys ter Horst, bouwtekening rond 1660, vertrekken zuidzijde

 


Modernisering (start 1661) kasteel Ter Horst tekening Jan de Beijer 1738
 


Huys ter Horst na 1758, Formaat 4,20 x 2,87 meter. Collectie Graf von und zu Westerholt und Gysenberg
 


Pastel tekening van Huys ter Horst (zuid-oost zijde) Gerard Slits omstreeks 1870
 


Zilverstift-tekening van Huys ter Horst (zuid-oost zijde) Gerard Slits omstreeks 1870
 


Willem Vincent liet de economie - gebouwen op de voorburcht voor een groot deel opnieuw optrekken. Op 9 juni 1661 werd het laatstgenoemde werk (waarvan de tekeningen bewaard zijn gebleven) aanbesteed, maar op 14 augustus wijzigde de baron het bestek en gaf opdracht het geheel een stagie ofte thien voeten hoger te maken, met andere woorden er een verdieping op te zetten.
Tekening Piet van Nunen 1992
 

Afbraak Kasteel ter Horst

Vanaf 1843 afbraak vervallen kasteel door aannemer Schatorie.
De verkoop van de sloopmaterialen werd geregeld door rentmeester Everts uit Sevenum.
130 jaar later wordt er weer aandacht aan de ru´ne besteed!

 Luchtfoto werkzaamheden Kasteelse Bossen 1977
 

 

 


Kasteelse Bossen 1994

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst

opgericht begin 2000

Bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Stichting Oud Kerkhof;
- Stichting Kruisen en Kapellen;
- Stichting Molen Eendracht Maakt Macht.
- De voormalige werkgroep Kasteelru´ne
- De voormalige werkgroep Open Monumentendag

 

 

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst

De volgende adviseurs zijn aan de stichting toegevoegd

- Stichting Horster landschap
- LGOG afdeling Horst e.o.
- Stichting Oudheidkamer Horst
- Gemeente Horst aan de Maas

 

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst

stappenplan/werkzaamheden tot heden

"De ru´ne van Horst: een verkenning"
Drs. M. Purmer (historisch-geograaf) (2000)

"Huis ter Horst, naar een toekomst voor een ru´ne"
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst (2001)

"Voorburcht kasteel Ter Horst, een archeologisch onderzoek"
Raap Archeologisch adviesbureau B.V. (2002)

"Uitvoeringsplan Huis ter Horst"
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst (2003)

maar er waren nog meer onderzoeken, aanbevelingen en plannen...

 

 


Kasteelru´ne 1977
In 1986 adviseert Heidemij alle bomen op en rond de ru´ne weg te nemen.
Project 810/8880-15-4 d.d. Februari 1986

Uitvoeringsplan wordt ter hand genomen.

- De voorburcht (deelproject 1) gereed 2003
- De uitkijktoren en poortgebouw (deelproject 2) gereed 2004
- De hoofdburcht (deelproject 3) gestart 2005


Uitgangspunt: goedgekeurd consolidatieplan 1982 (universiteit Delft)

 


Na gereedkomen van fase 1 en 2, start fase 3 in 2005

De hoofdburcht (deelproject 3)

Doel:

- Het consolideren van de Hoofdburcht.
- Het repareren van bestaand metselwerk.
- Het toegankelijk maken voor publiek.
- Het bruikbaar maken voor (culturele) manifestaties.
- Het onderhouden van de Hoofdburcht.

Uitgangspunt: goedgekeurd consolidatieplan 1982 (universiteit Delft)

 


Hoofdburcht vˇˇr de start van de consolidatiewerkzaamheden

 

1 toren

2 keuken
3 bakkelder
4 melkkelder
5 boterkelder

6 werkkamer van Wittenhorst

7 meidenkamertje nu ôridderzaalö
8 opslag gereedschap

9-11 vleermuizenkelder
12-13 werkplaats

14 portaal
15 eetkamer dienstboden
16 trappenhuis

17 binnenplein
18-19 Spaanse veldovens

20 opslag bouwmaterialen

22 bottelarij?
23 voorportaal gevangenis
24 gevangenis
25 de ôuitersteö kamer?

 

 


Luchtfoto zomer 2009


 


Zomer 2005


Zomer 2009

 


Luchtfoto zomer 2009