Stichting Kasteel Huys Ter Horst

 

Momenteel wordt de kasteelru´ne geconsolideerd en gerevitaliseerd door de Stichting kasteel Huys ter Horst

ADRES:
Stichting kasteel Huys ter Horst
p/a Pr. Margrietstraat 24
5961 BL Horst

Begin 2000 werd een initiatief genomen om de diverse stichtingen die actief zijn met het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente samen te brengen.
Deze stichting heeft ten doel het verzekeren van de instandhouding en het toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek van het culturele erfgoed van de gemeente, te weten: de kasteelru´ne en alle andere behoudenswaardige onroerende goederen.


Het eerste project dat door deze stichting opgepakt werd is de kasteelru´ne. Hiertoe werd aan drs. M. Purmer (historisch-geograaf) de opdracht verstrekt om de historisch-geografische omgeving van de ru´ne te schetsen en de mogelijkheden voor de toekomst aan te geven.
Nadat Drs. M Purmer zijn onderzoek afrondde met de notitie ôDe ru´ne van Horst: een verkenningö, publiceerde de stichting in september 2001 in de nota ôHuis ter Horst, een toekomst voor een ru´neö haar visie op de invulling van de gewenste en noodzakelijke werkzaamheden aan de ru´ne en het omliggende gebied.
De eerste stappen werden gezet, hierna werd begonnen met de uitvoering van de plannen.


Voor bijzonderheden zie onder de knop ôPresentatieö