ANBI status


Dit jaar ontving de Stichting kasteel Huys ter Horst de ANBI status RSIN nummer 8092 01 343.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst aanwijst als ANBI, hebben deze belastingvoordelen.
Voor verdere gegevens aangaande ANBI zie de jaarrekening 2013
 

Download de jaarrekening 2013

Download de jaarrekening 2014

Download de jaarrekening 2015

Download de jaarrekening 2016

Download de jaarrekening 2017