Kasteelschatten

Schilderijen
Van 1660 tot 1674 was Willem Vincent van Wittenhorst eigenaar van Kasteel Huys ter Horst. Willem Vincent had het kasteel Ter Horst in 1660 gekocht van zijn verre neef Arnold Wolfgang Huyn van Amstenrade. Tot 1660 woonde Willem Vincent met zijn vrouw Wilhelmina van Bronckhorst ’s zomers op kasteel Nijenrode aan De Vecht en ’s winters in Utrecht. In 1660 kwam het echtpaar naar Horst, waar zij met veel voortvarendheid begonnen met restauratie en verbouwing van het ‘Huys ter Horst. In Utrecht wijdde baron van Wittenhorst zich het liefst aan zijn grote hobby: schilderijen verzamelen. Hij had een collectie van ongeveer 300 stuks. Verscheidene schilders uit Utrecht behoorden tot zijn intieme vriendenkring. Een door Willem Vincent zelf aangelegde catalogus van zijn verzameling is bewaard gebleven. Het is een uniek document, omdat het een helder beeld geeft van de relaties die tussen Hollandse en Utrechtse schilders in de 17e eeuw bestonden. De baron van Wittenhorst liet zelf schilderijen maken en erfde zestiende-eeuwse schilderijen. Een aantal schilderijen hebben op kasteel Huys ter Horst gehangen. Tegenwoordig zijn ze in het bezit van de familie Von Fürstenberg die de collectie in bruikleen heeft afgestaan aan het Westfälisches Landesmuseum in Münster. De collectie bestaat uit drie categorieën schilderijen. In de eerste plaats zijn het portretten van familieleden en verwanten. Verder zijn er schilderijen met zeer uiteenlopende onderwerpen zoals landschappen en  schilderijen met thema’s uit de bijbel en klassieke oudheid, devotiestukken, bloemstillevens, dierstukken en een enkele marine. In de inventaris worden ook nog twee schoorsteenstukken genoemd. Willem Vincent  hield van relatief kleine kostbare schilderijen die zijn uitgevoerd in een gladde en uiterst fijn gedetailleerde schildertrant. Hij toonde zich een fijnproever en hield van schilderijen waarin door verschillende meesters was samengewerkt. Vanaf april 2019 zijn er 10 replica schilderijen ten toon gesteld op kasteel Huys ter Horst. Tevens zal er gekeken worden hoe de collectie met bij behorende informatie verder onder de aandacht kan worden gebracht.


Wapenstenen en haardplaten

Munten

Kasteel Huys ter Horst beschikt over een eigen kasteelmunt. Het is een uit tin gegoten munt met een doorsnee van 38 mm. Op de muntzijde zijn de wapens te vinden van de eerste en laatste adellijke bewoners; Florken van der Horst (1326) en Frans Clemens von Fürstenberg (1755-1828). De kopzijde laat een portret zien van Willem Vincent van Wittenhorst (1613-1674), deze bouwde Kasteel Huys ter Horst in zijn tijd uit tot één van de grootste kastelen van Zuid Nederland. Hiermee zijn enkele belangrijke historische gebeurtenissen van Kasteel Huys ter Horst samengekomen op deze munt. Deze munt zal gebruikt worden voor promotie doeleinden maar deze unieke munt zal ook worden verkocht tijdens openstellingen, activiteiten, ed. Bij de munt ontvangt men een korte beschrijving over de afbeeldingen op de munt. De Kasteelmunt van Huys ter Horst; enkele eeuwen geschiedenis samengevat op één tinnen munt. Wil jij ook in het bezit komen van een echte kasteelmunt? Stuur dan een mail naar pr@kasteelhuysterhorst.nl. Kosten van de munt zijn € 5,00 (opbrengsten worden gebruikt voor herstel en onderhoud van Kasteel Huys ter Horst).


Overige kasteel schatten


Tijdscapsule

Op 26 mei 2019 is er in het Poortgebouw een tijdscapsule geplaatst… deze mag weer geopend worden in 2069.

Willem Vincent

Wilhelmina van Bronckhorst

Asperges, aalbessen en mispelbloesem