ANBI status

Dit jaar ontving de Stichting kasteel Huys ter Horst de ANBI status “ RSIN nummer 8092 01 343”.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst aanwijst als ANBI, hebben deze belastingvoordelen.

Download hier de Jaarrekening